OFERTA

Oferta obejmuje projektowanie urządzeń i maszyn z napędami elektrycznymi i pneumatycznymi.
Projektuję w środowisku 3D wspomaganym przez Autodesk Inventor.
Projektuję maszyny od podstaw lub modernizuję wykonane projekty.
Świadczę usługi outsourcingu projektowego na zasadach zlecenia lub stałej współpracy.
W zakres wykonania projektu wchodzi stworzenie koncepcji, kompletnego modelu, dokumentacji wykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia.
Tworzę dokumentację dla UDT - odbiorową i do zatwierdzenia np modernizacji urządzenia podlegającego nadzorowi UDT.

Projekt urządzenia od podstaw powstaje w oparciu o aktualne normy, wytyczne i dyrektywy.
Klientom dostarczam dokumentację w ustalonym i wymaganym przez nich zakresie.
W zakładce PORTFOLIO znajdziecie opisy projektów, dzięki którym możecie wyrobić sobie zdanie o moich możliwościach i stopniu skomplikowania zagadnień, których rozwiązania się podejmuję.

Zapraszam
Sławomir Muraszko