Przecinarka tarczowa

Przecinarka_1

Przecinarka_2

 

Urządzenie tnące z dwoma nożami tarczowymi do pracy ciągłej. Funkcja urządzenia polega na obcinaniu wzdłużnym brzegów brzegu taśmy ponad wymiar nominalny. Rozstaw noży nastawiany pokrętłami wg skali. Nastawa wymiary odbywa się symetrycznie za pomocą dwóch pokręteł (z dwóch stron urządzenia autonomicznie) lub indywidualnie dla każdego noża. Zakres szerokości cięcia od 250[mm] do 500[mm]. Odpad usuwany do pojemników. Oba segmenty z nożami mają indywidualny odciąg pyłów. Napęd noży elektryczny, sterowanie falownikiem. Noże hartowane do 60 HRC. Rama stalowa na zestawach kołowych, kotwiona do posadzki.



Możliwość komentowania jest wyłączona.